S.A. de Xestión do Plan Xacobeo

A Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo é un organismo público, baixo a tutela funcional da Axencia Turismo de Galicia, destinado á xestión dos servizos comúns da rede pública de albergues e do resto do seu patrimonio social, ás relacións coas Asociacións de Amigos do Camiño de Santiago; así como á planificación, programación, proposta e, se é o caso, execución das actuacións para a promoción e a organización dos actos que se desenvolvan con motivo dos Anos Santos Xacobeos, así como apoiar ós distintos departamentos, entidades e comisións da Xunta de Galicia para o desenvolvemento das súas funcións neste ámbito.

Información institucional e xurídica

Funcións (obxecto social), estatutos da sociedade, organigrama, integrantes do Consello de Administración e retribucións de altos cargos
 

Información económica e patrimonial

Orzamentos, contas anuais e informes de auditoría, información patrimonial y contratacións e convenios
 

Información en materia de persoal

Funcións (obxecto social), estatutos da sociedade, organigrama, integrantes do Consello de Administración e retribucións de altos cargos
 

Información de convocatorias

Información de convocatorias
 

Arriba
Help us improve!