Boletín nº 716
13/11/2017

A multinacional estadounidense Marriott busca talento entre os alumnos do Centro Superior de Hostelería de Galicia

13/11/2017

Carlos Núñez ofrecerá un concerto coa orquestra do Pórtico da Gloria na catedral de Santiago co patrocinio de Turismo de Galicia

12/11/2017

A Xunta participa nos minicruceiros de outono para pór en valor o atractivo turístico da ría de Vigo durante todo o ano

12/11/2017

O turismo galego promoveuse en Brasil dentro da feira Festuris de Gramado

08/11/2017

Turismo de Galicia edita unha nova guía do Camiño de Inverno como parte do seu compromiso tras ser recoñecido oficialmente

Se non visualiza correctamente este correo faga, por favor, click aquí.
13/11/2017

La multinacional estadounidense Marriott busca talento entre los alumnos del Centro Superior de Hostelería de Galicia

13/11/2017

Carlos Núñez ofrecerá un concierto con la orquesta del Pórtico de la Gloria en la catedral de Santiago con el patrocinio de Turismo de Galicia

12/11/2017

La Xunta participa en los minicruceros de otoño para poner en valor el atractivo turístico de la ría de Vigo durante todo el año

12/11/2017

El turismo gallego se promocionó en Brasil dentro de la feria Festuris de Gramado

08/11/2017

Turismo de Galicia edita una nueva guía del Camino de Invierno como parte de su compromiso tras ser reconocido oficialmente

Si no visualiza correctamente este correo haga, por favor, click aquí.

Para calquera información con respecto ao boletín electrónico
de Turismo de Galicia: 012@xunta.gal
ou visite a páxina: www.turismo.gal

Se desexa darse de baixa do boletín, clique neste ligazón.

Para cualquier información con respecto al boletín electrónico
de Turismo de Galicia: 012@xunta.gal
o visite la páxina: www.turismo.gal

Si desea darse de baja del boletín, clique en este enlace.

   
Arriba