04 xul 2014

ORDE do 4 de xullo de 2014 pola que se regulan os prezos privados correspondentes á prestación de servizos polo Centro Superior de Hostalería de Galicia.

LIGAZÓNS RELACIONADAS...

Arriba