Boletín nº 802
30/07/2019

Os trens turísticos de Galicia inauguraron o novo itinerario dos Camiños de Santiago co 100% de ocupación

30/07/2019

Turismo de Galicia apoia con 50.000 euros a Romaría Viquinga de Catoira, unha das 11 festas de interese turístico internacional de Galicia

30/07/2019

A Xunta converte o Camiño de Santiago en espazo cardioprotexido coa incorporación de desfibriladores semiautomáticos externos nos 70 albergues públicos

30/07/2019

Turismo de Galicia apoia o parque de aventuras Roq Park de Viveiro para impulsar o rural da man do turismo

24/07/2019

O turismo en Galicia medra tamén no inicio do verán cun incremento dos viaxeiros internacionais do 19%

23/07/2019

Cultura e Turismo reunirá na primeira gran exposición do Xacobeo obras clave da cultura galega nunca antes exhibidas en Galicia

Se non visualiza correctamente este correo faga, por favor, click aquí.
30/07/2019

Los trenes turísticos de Galicia inauguraron el nuevo itinerario de los Caminos de Santiago con el 100% de ocupación

30/07/2019

Turismo de Galicia apoya con 50.000 euros la Romería Vikinga de Catoira, una de las 11 fiestas de interés turístico internacional de Galicia

30/07/2019

La Xunta convierte el Camino de Santiago en espacio cardioprotegido con la incorporación de desfibriladores semiautomáticos externos en los 70 albergues públicos

30/07/2019

Turismo de Galicia apoya el parque de aventuras Roq Park de Viveiro para impulsar el rural de la mano del turismo

24/07/2019

El turismo en Galicia crece también en el inicio del verano con un incremento de los viajeros internacionales del 19%

23/07/2019

Cultura e Turismo reunirá en la primera gran exposición del Xacobeo obras clave de la cultura gallega nunca antes exhibidas en Galicia

Si no visualiza correctamente este correo haga, por favor, click aquí.
Arriba