• Turismo de Galicia [+]
  • Enderezo: Estrada Santiago - Noia km 3. A Barcia - 15897 Santiago de Compostela. A Coruña.
  • Teléfono: 981 546 358
  • Dirección Turismo de Galicia [+]
  • Xerencia [+]
  • Secretaría de Coordinación Económica e Administrativa [+]
   • Secretario de Coordinación: Guillermo C. Otero Piñeyro-Maseda
   • Teléfono: 981 546 366
   • Rexistro: 981 546 358
   • Área de Xestión Económica e Orzamentaria :
   • Área de Contratación:
   • Área de Apoio Xurídico e Lexislativo:
   • Área de Recursos Humanos:
    • Xefa da Área: José Fernández-Barja Martínez
    • Teléfono: 881 996 537
    • Fax: 981 546 371
   • Área de Obras e Mantemento:
  • Dirección de Competitividade [+]
   • Director: Ana Lestido Reboiras
   • Teléfono: 
   • Correo-e: competitividade.turismo@xunta.gal
   • Área de Inspección Turística:
   • Área de Fomento e Desenvolvemento Empresarial:
    • Xefe da Área: María Luz González González
    • Teléfono:981 546 360
    • Fax: 981 546 371
   • Área de Calidade de Proxectos Europeos:
   • Área de Estudos e Investigación:
    • Xefe de Área: Jaime Leirós Alonso de Velasco
    • Enderezo: Estrada Santiago - Noia km 3. A Barcia - 15897 Santiago de Compostela. A Coruña.
    • Teléfono:  881 995 429
    • Fax: 981 542 659
    • Correo-e: estudos.turismo@xunta.gal
  • Dirección de Promoción [+]
   • Directora: Carmen Pita Urgoiti
   • Enderezo: Estrada Santiago - Noia km 3. A Barcia - 15897 Santiago de Compostela. A Coruña.
   • Teléfono: +34 981 542 500
   • Fax: +34 881 995 323
   • Correo-e: promocion.turismo@xunta.gal
   • Área de Produtos:
    • Xefa da Área:
    • Teléfono: 981 542 500
    • Fax: 881 995 323
   • Área de Proxectos e Accións Promocionais:
    • Xefe da Área:
    • Teléfono: 981 542 500
    • Fax: 881 995 323
   • Área de Documentación e Información Turística:
    • Xefe da Área:
    • Teléfono: 981 542 500
    • Fax: 881 995 323
   • Área de Comunicación:
    • Xefa da Área:
    • Teléfono: 981 542 500
    • Fax: 881 995 323
   • Área de Imaxe e Xestión de Marca:
    • Xefe da Área:
    • Teléfono: 981 542 500
    • Fax: 881 995 323
   • Área de Innovación Turística:
    • Xefe da Área:
    • Teléfono: 981 542 500
    • Fax: 881 995 323
   • Área de Feiras:
    • Xefe da Área:
    • Teléfono: 981 542 500
    • Fax: 881 995 323
  • Dirección de Profesionalización [+]
   • Área do Centro Superior de Hostalaría de Galicia (CSHG):
    • Enderezo:Estrada Santiago - Noia km 3. A Barcia - 15897 Santiago de Compostela. A Coruña.
    • Teléfono Central CSHG: +34 981 542 519
    • Fax: +34 981 542 590
    • Correo-e:  cshg@xunta.gal
 • Áreas provinciais da Axencia [+]
  • Área Provincial de Turismo - A Coruña [+]
  • Área Provincial de Turismo - Lugo [+]
  • Área Provincial de Turismo - Ourense [+]
  • Área Provincial de Turismo - Pontevedra [+]
 • S.A. de Xestión do Plan Xacobeo [+]
  • Enderezo: Estrada Santiago - Noia km 3. A Barcia - 15897 Santiago de Compostela. A Coruña.
  • Teléfono da central: +34 881 996 100
  • Fax: +34 881 996 262
  • Teléfono de información: 902 33 2010
  • Correo-e: direccion.xacobeo@xunta.gal
 • Oficinas de turismo de Galicia [+]
Arriba