Boletín nº 778
12/02/2019

Román Rodríguez convoca aos axentes do eido cultural e turístico para preparar o Santiago do Xacobeo 21

11/02/2019

Cultura e Turismo celebra a aprobación do decreto-lei que regulará o Camiño de Santiago en Portugal

11/02/2019

Nava Castro participou no día do turismo de Xantar 2019 para agradecer ao sector a súa contribución á prosperidade de Galiciade Cooperación Transfronteriza España-Portugal

11/02/2019

Galicia presentou os seus recursos turísticos no ‘Salon des Vacances’ de Bruxelas, un dos principais certames continentais

11/02/2019

A Xunta financia a primeira área de servizo de autocaravanas da comarca en Betanzos grazas a unha achega de 45.000 euros

06/02/2019

A Xunta pide ao Goberno a súa implicación na mellora da conectividade aérea cos mercados emisores de turismo

05/02/2019

Román Rodríguez subliña que o bo resultado do turismo en 2018 afianza a Galicia como un destino máis competitivo e de calidade

Se non visualiza correctamente este correo faga, por favor, click aquí.
12/02/2019

Román Rodríguez convoca a los agentes del ámbito cultural y turístico para preparar el Santiago del Xacobeo 21

11/02/2019

Cultura e Turismo celebra la aprobación del decreto-ley que regulará el Camino de Santiago en Portugal

11/02/2019

Nava Castro participa en el día del turismo de Xantar 2019 para agradecer al sector su contribución a la prosperidad de Galicia

11/02/2019

Galicia presentó sus recursos turísticos en el 'Salon des Vacances' de Bruselas, uno de los principales certámenes continentales

11/02/2019

La Xunta financia la primera área de servicio de autocaravanas de la comarca en Betanzos gracias a una aportación de 45.000 euros

06/02/2019

La Xunta pide al Gobierno su implicación en la mejora de la conectividad aérea con los mercados emisores de

05/02/2019

Román Rodríguez subraya que el buen resultado del turismo en 2018 afianza a Galicia como un destino más competitivo y de calidad

Si no visualiza correctamente este correo haga, por favor, click aquí.
Arriba