01 out 2014

O mes de agosto marca un máximo histórico en Galicia con preto de 780.000 viaxeiros superando os niveis dos últimos anos santos

 

Os establecementos turísticos regrados rexistraron neste mes un incremento do 6,7% no volume de viaxeiros e dun 3,8% nas pernoitas, situando os niveis deste ano nos máis elevados dos últimos tres.

En termos de viaxeiros, o crecemento de Galicia superou nun 1,6 puntos porcentuais o rexistrado a nivel estatal.

O turismo internacional acadou neste mes de agosto máximos históricos tanto en termos de volume como de peso no conxunto da demanda.

 

O mes de agosto marcou un máximo histórico en Galicia ao rexistrar preto de 780.000 viaxeiros no conxunto da comunidade, superando, así, os niveis dos anos santos 2004 e 2010. Tal circunstancia produciuse tamén en particular nos establecementos hoteleiros e nos apartamentos turísticos. Nestes últimos, ademais, rexistrouse un máximo histórico de pernoitas consolidando a tendencia positiva que se vén rexistrando nos últimos dez anos.

Os establecementos turísticos regrados de Galicia rexistraron neste mes un incremento do 6,7% no volume de viaxeiros e dun 3,8% nas pernoitas. Este comportamento positivo da demanda regrada sitúa os niveis deste ano nos máis elevados dos últimos tres, recuperándose así parte da demanda perdida nos anos centrais da crise económica.

A nivel estatal obsérvase igualmente unha mellora dos niveis de demanda regrada, con crecementos do 5,1% na cifra de viaxeiros aloxados e do 3.2% nas pernoitas. En termos de viaxeiros, o crecemento de Galicia superou nun 1,6 puntos porcentuais o rexistrado a nivel estatal.

En agosto o 70,2% da demanda turística regrada corresponde aos establecementos hoteleiros porcentaxe que inclúe tanto aos hoteis –que representan o 54,4%- como ás pensións –co 15,8% neste caso-. O 30% restante sitúase no segmento extrahoteleiro, que reúne os apartamentos turísticos –4,8% da demanda total-, os cámpings –co 20,5%- e aos establecementos de turismo rural –que supoñen o 4,5% -.

A mellora dos niveis de demanda turística neste mes de agosto é xeneralizada e afecta a practicamente todas as tipololoxías de aloxamento consideradas. No segmento hoteleiro o incremento situouse no 3,7% -porcentaxe que subiu ao 15,3% no caso das pensións- mentres que no extrahoteleiro a mellora foi do 3,9%. Os apartamentos turísticos e os establecementos de turismo rural rexistraron os crecementos máis acusados e notables, do 23,1% e 7,0% respectivamente.

O incremento da demanda produciuse polo bo comportamento tanto do turismo nacional como do internacional. O mercado nacional subiu un 2,2% nas pernoitas, mentres que o internacional creceu un 11,5%.

Ambos segmentos de mercado presentan resultados positivos en todas as tipoloxías de aloxamento. O turismo nacional subiu un 2,1% nos aloxamentos hoteleiros mentres que nos extrahoteleiros o incremento sitúase no 2,6%. Pola súa banda, o internacional presenta crecementos positivos do 11,5% en ambos segmentos da oferta.

O mellor comportamento relativo do mercado internacional sobre o nacional elevou o peso do primeiro sobre o conxunto da demanda regrada, en algo máis dun punto porcentual, ata situarse no 17,7%. A porcentaxe restante, claramente maioritaria, corresponde ao turismo nacional –que representa o 82,3% do total neste mes de agosto-.

O turismo internacional acadou neste mes de agosto máximos históricos en Galicia tanto en termos de volume –con preto de 185.000 viaxeiros e 336.000 pernoitas- como de peso no conxunto da demanda –representa o 23,8% dos viaxeiros aloxados e o 17,7% das pernoitas neste oitavo mes do ano-.

Primeiros oito meses do ano

Galicia rexistrou, neste período, unha importante mellora dos seus niveis de demanda turística correspondente aos aloxamentos regrados, cun incremento do 5,9% no relativo ao volume de viaxeiros aloxados –con pouco máis de 2,8 millóns- e do 3,9% no que atinxe ás pernoitas –con 6,0 millóns neste período-.

O turismo nacional subiu, nun 2,7%, e o turismo internacional presenta tamén un comportamento positivo superando nun 8,9% o volume de pernoitas do pasado ano –a cifra de viaxeiros estranxeiros aloxados subiu neste caso un 13,8%-.

No segmento hoteleiro o crecemento sitúase no 3,3% e no extrahoteleiro a suba ascende ao 6,5% -en turismo rural rexistrouse o incremento de maior intensidade cun 18% en relación ao pasado ano-.

Gasto turístico internacional

Segundo os datos de EGATUR realizada polo Instituto de Estudios Turísticos, o gasto total do turismo internacional no mes de agosto ascendeu ata os 133.932.213 euros, un 20,6% máis que en agosto do 2013. No que se refire ao acumulado do ano, o gasto total do turismo internacional foi de 589.593.568 euros, o que supuxo un incremento do 18,4% con respecto ao mesmo período do pasado ano.

18.131 peregrinos máis que no 2013

Dende o 1 de xaneiro ata o 29 de setembro deste ano chegaron a Santiago un total de 207.155 peregrinos. Deles, o 50,91% son estranxeiros e o 49,09% son españois. Neste período recolleron a compostela na Oficina de Acollida ao Peregrino de Santiago 18.131 peregrinos máis que os que o fixeron no mesmo período do ano pasado, o que supón un incremento do 9,59%.

Arriba