19 nov 2019

RESOLUCIÓN do 11 de novembro de 2019 pola que se dá publicidade ás bolsas concedidas ao abeiro da Resolución do 12 de xuño de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de bolsas para a realización de estudos no Centro Superior de Hostalaría de Galicia e se procede á súa convocatoria para o curso 2019/20.

Arriba