Turgalicia Turismo de Galicia

Xunta de Galicia
Inicio > Acerca de... Galicia > Actualidade > Boletín de novas > Engadir á "Miña viaxe"

Subscrición aos boletíns

Os campos sinalados con * deben compretarse obrigatoriamente

A Axencia Turismo de Galicia é a entidade responsable dos ficheiros que puideran derivarse da recollida dos datos de carácter persoal subministrados polos usuarios dos seus servizos.
En todo caso, os datos solicitados serán os estritamente necesarios para a xestión, prestación, ampliación e mellora dos servizos ao usuario, a difusión e información relativa ás actividades da entidade e o seguimento de consultas formuladas polos usuarios.
De acordo co disposto na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal, a Axencia Turismo de Galicia comprométese ao cumprimento da súa obriga de segredo con respecto aos datos de carácter persoal e ao deber de tratalos coa debida confidencialidade. A estes efectos, adoptará as medidas necesarias para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado. Os niveles de seguridade adoptados por a Axencia Turismo de Galicia serán os axeitados aos datos que nos facilite, de acordo co previsto no artigo 9 da Lei Orgánica 15/1999 e o Título VIII do Real Decreto 1720/2007, de 21 de Decembro, polo que se aproba o Regulamento de Desenvolvemento da Lei 15/1999, do 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal. En ningún caso os referidos datos serán obxecto de tratamento ou de cesión a terceiros, se non é co consentimento inequívoco do afectado, ou nos supostos previstos nos artigos 6.2 e 11.2 do mesmo corpo legal.
Poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ao tratamento dos seus datos, remitindo a súa solicitude á Axencia de Turismo de Galicia na seguinte dirección: Estrada SANTIAGO - NOIA KM3, S/N., Código Postal 15896, Santiago de Compostela, A Coruña. Ou ben mediante correo electrónico á seguinte dirección LOPDTURGA@XUNTA.ES achegando en ambos os dous casos copia do seu DNI.

* Os campos sinalados con * deben compretarse obrigatoriamente

Compárteme en...

A Miña viaxe

A miña viaxe

Preparando a viaxe...

Almacena toda a información necesaria para organizar a túa viaxe: museos, monumentos, lugares de interese, aloxamentos, restaurantes...

Unha vez o teñas feito, poderás ver o plano da túa ruta, gardar información en PDF ou exportar as túas localizacións en GPS

Durante a viaxe...

Xa estás disfrutando de Galicia, aquí poderás consultar o plano da túa ruta, gardar información en PDF ou exportar a túas localizacións en GPS

Si dispós dun móvil con GPS poderás ver a túa situación no mapa.

Despois da viaxe

Agora que xa estás de volta, poderás anotar o que che pareceu o que visitaches, e tamén marcar o que non pudiedeches ver, para non olvidarte na próxima!

Entrar
Xunta de Galicia Turismo de Galicia

© 2013 Turismo de Galicia | Todos os dereitos reservados
Política de privacidade | Contacto | Accesibilidade

Arriba