16 xuñ 2020

WEBINAR “MEDIDAS DE COIDADO DA VOZ NAS PROFESIÓNS TURÍSTICAS”

Preinscrición aberta

 

PARA FACER A INSCRICIÓN:  PIQUE AQUÍ

WEBINAR  “MEDIDAS DE COIDADO DA VOZ NAS PROFESIÓNS TURÍSTICAS

 

 

Programa

 

A Consellería de Cultura e Turismo a través do CSHG, no marco do seu Plan de Formación Permanente do Sector, ven de poñer en marcha unha serie de accións formativas específicas para guías de turismo, informadores turísticos e outras profesións turísticas  co obxectivo de mellorar as competencias de xestión dixital, comunicación e no ámbito cultural.

Con esta formación preténdese que os profesionais do sector turístico poidan mellorar as súas técnicas vogais á hora de comunicarse cos turistas e prever as alteracións da voz a partir do coñecemento e adopción de hábitos saudables.

                        

OBXECTIVO:

Ser conscientes dos mecanismos da produción vocal normal.

 

CONTIDOS:

-Mecanismos de produción da voz: a larinxe e o aparello fonador.

-Hixiene vocal: estratexias para evitar a perda de voz.

DATA: martes, 16 de xuño  ás 17:00 h.

Nº PRAZAS: 200

RELATORA: Paloma Rico Cantillo
Logopeda con máis de 10 anos de experiencia en hospitais do SERGAS. Actualmente logopeda Unidade De Voz do Servizo de Otorrinolaringoloxía do CHUS. Formación en Estill Voice Training- Nivel 1 e 2 e Osteovox (Universidade Ramón Llull de Barcelona).  Experiencia como relatora de cursos de coidado da voz para docentes (Xunta- CAFI) e cursos de formación Unidade de Docencia CHUS.


DESTINATARIOS:
Guías, informadores e profesionais do sector turístico de Galicia


PREZO DO CURSO:

O curso é gratuíto. Inclúe participación no webinar interactivo e material formativo documental e actividades de avaliación e ampliación

INSCRICIÓN:
Pode facer a súa inscrición neste formulario: PIQUE AQUÍ
Máis información:  formacioncontinua@cshg.es

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arriba