Ferramenta para a Autoavaliación e Clasificación dos Hoteis

Turismo de Galicia pon a disposición dos propietarios dos hoteis unha ferramenta, FACHO, construida en base a unha folla de cálculo, que lle permite facer unha autoavaliación para coñecer cal é a categoría de hotel na que se pode clasificar.

Arriba