Formulario de preinscrición

Notas importantes a ter en conta:

  • É imprescindible cubrir todos os datos requiridos no formulario de preinscrición, no caso contrario, non se admitirá.
  • Unha vez rematodo o prazo de preinscrición, os solicitantes recibirán, a través do seu correo electrónico, unha comunicación sobre a aceptación ou non aceptación da súa participación na acción formativa.
  • Matrícula gratuita

 

??? inscripcionCurso.legend.politica ???

Data de preinscrición: 27/8/2022

Datos personais
Información de contacto

Debe aceptar a política de privacidade

 Acepto a política de privacidade

De acordo coa Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle de que os seus datos se incorporarán a un ficheiro declarado pola Sociedade de Imaxe e Promoción Turística de Galicia, S.A. ante o Rexistro Xeral da Axencia Española de Protección de Datos coa finalidade de xestionar a súa matriculación no Curso de formación seleccionado. Así mesmo informámoslle de que os seus datos poden ser cedidos a terceiros sempre que esta cesión se destine á xestión das actividades e servizos do curso de formación. No caso de producirse algunha modificación nos seus datos, pregámoslle comuníquenolo debidamente por escrito. Finalmente informámoslle de que poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ao tratamento dos seus datos, remitindo a súa solicitude á Sociedade de Imaxe e Promoción Turística de Galicia, S.A., na seguinte dirección: CR SANTIAGO - NOIA KM3, S/N. CP: 15896 - A Coruña, ou ben mediante correo electrónico á seguinte dirección LOPDTURGA@XUNTA.ES

* Campo obrigatorio

Arriba