Atópase no Perfil do contratante da Axencia Turismo de Galicia, segundo a terminoloxía da actual Lei 30/2007 de Contratos de Sector Público. Desde aquí ten acceso á información sobre toda a actividade contractual da entidade: procedementos de contratación en curso en calquera das súas fases

Arriba