Turgalicia Turismo de Galicia

Xunta de Galicia

Organigrama

 • Dirección
 • Xerencia
 • Secretaría de Coordinación Económica e Administrativa
  • Área de Xestión Económica e Orzamentaria
  • Área de Contratación
  • Área de Apoio Xurídico e Lexislativo
  • Área de Recursos Humanos
  • Área de Obras e Mantemento
 • Dirección de Competitividade
  • Área de Inspección Turística
  • Área de Fomento e Desenvolvemento Empresarial
  • Área de Calidade e Proxectos Europeos
  • Área de Estudos e Investigación
 • Dirección de Promoción
  • Área de Produtos
  • Área de Proxectos e Accións Promocionais
  • Área de Documentación e Información Turística
  • Área de Comunicación
  • Área de Imaxe e Xestión de Marca
  • Área de Innovación Turística
  • Área de Feiras
 • Dirección de Profesionalización
  • Área do Centro Superior de Hostelería de Galicia (CSHG)
  • Área de Formación Continua e Consultoría
 • Áreas Provinciais da Axencia
  • Área Provincial de Turismo - A Coruña
  • Área Provincial de Turismo - Lugo
  • Área Provincial de Turismo - Ourense
  • Área Provincial de Turismo - Pontevedra
Perfil do contratante

Perfil do contratante

Actividade contractual da Axencia Turismo de Galicia...

Compárteme en...
Xunta de Galicia Turismo de Galicia

© 2013 Turismo de Galicia | Todos os dereitos reservados
Política de privacidade | Contacto | Accesibilidade

Arriba