Turgalicia Turismo de Galicia

Xunta de Galicia

Directorio

 • Turismo de Galicia [+]:
  • Enderezo: Estrada Santiago - Noia km 3. A Barcia - 15897 Santiago de Compostela. A Coruña.
  • Teléfono: 981 546 358
  • Dirección Turismo de Galicia [+]:
  • Xerencia [+]:
  • Secretaria de Coordinación Económica e Administrativa [+]:
   • Área de Xestión Económica e Orzamentaria:
   • Área de Contratación:
   • Área de Apoio Xurídico e Lexislativo:
   • Área de Recursos Humanos:
    • Teléfono: 981 546 360
    • Fax: 981 546 371
   • Área de Obras e Mantemento:
  • Dirección de Competitividade [+]:
  • Dirección de Promoción [+]:
   • Directora: Mª Carmen Pita Urgoiti
   • Enderezo: Estrada Santiago - Noia km 3. A Barcia - 15897 Santiago de Compostela. A Coruña.
   • Teléfono Centro de Información e Reservas: +34 981 542 500
   • Fax: +34 881 995 323
   • Área de Produtos:
    • Xefa da Área:
    • Teléfono: 981 542 500
    • Fax: 881 995 323
   • Área de Proxectos e Accións Promocionais:
    • Xefe da Área:
    • Teléfono: 981 542 500
    • Fax: 881 995 323
   • Área de Documentación e Información Turística:
    • Xefe da Área:
    • Teléfono: 981 542 500
    • Fax: 881 995 323
   • Área de Comunicación:
    • Xefa da Área:
    • Teléfono: 981 542 500
    • Fax: 881 995 323
   • Área de Imaxe e Xestión de Marca:
    • Xefe da Área:
    • Teléfono: 981 542 500
    • Fax: 881 995 323
   • Área de Innovación Turística:
    • Xefe da Área:
    • Teléfono: 981 542 500
    • Fax: 881 995 323
   • Área de Feiras:
    • Xefe da Área:
    • Teléfono: 981 542 500
    • Fax: 881 995 323
  • Dirección de Profesionalización [+]:
   • Área do Centro Superior de Hostalaría de Galicia (CSHG):
    • Enderezo:Estrada Santiago - Noia km 3. A Barcia - 15897 Santiago de Compostela. A Coruña.
    • Teléfono Central CSHG: +34 981 542 519
    • Fax: +34 981 542 590
    • Correo-e:  cshg@xunta.gal
 • Áreas provinciais da Axencia [+] :
  • Área Provincial de Turismo - A Coruña [+]:
   • Enderezo: Vicente Ferrer, 2 - 15008
  • Área Provincial de Turismo - Lugo [+]:
   • Enderezo: Ronda da Muralla, 70 - 27071
  • Área Provincial de Turismo - Ourense [+]:
   • Enderezo: Curros Enríquez, 1-4º - 32003
  • Área Provincial de Turismo - Pontevedra [+]:
   • Enderezo: Fernández Ladreda, 43 - 36003
 • S.A. de Xestión do Plan Xacobeo [+]:
  • Enderezo: Estrada Santiago - Noia km 3. A Barcia - 15897 Santiago de Compostela. A Coruña.
  • Teléfono da central: +34 881 996 100
  • Fax: +34 881 996 262
  • Teléfono de información: 902 33 2010
  • Correo-e: xerencia.xacobeo@xunta.gal
 • Oficinas de turismo de Galicia [+]:
  • A Coruña [+]:
   • Oficina de turismo de Santiago de Compostela:
    • Enderezo: Rúa do Vilar, 30-32, baixo - 15705
    • Teléfono: +34 902 332 010 / 981 584 081
    • Fax: 981 576 586
    • Correo-e: ot.santiago@xunta.gal
   • Oficina de turismo de A Coruña:
   • Oficina de Turismo de Ferrol:
  • Lugo [+]:
  • Ourense [+]:
   • Oficina de turismo de Ourense:
  • Pontevedra [+]:
   • Oficina de turismo de Pontevedra:
   • Oficina de turismo de Vigo:
  • Madrid [+]:
   • Oficina de Turismo de Madrid:
    • Enderezo: Casado Del Alisal, 8 - 28014
    • Teléfono: 915 954 214
  • Argentina [+]:
   • Oficina de turismo de Bos Aires:
    • Enderezo: Bartolomé Mitre 2550

Centro Superior de Hostalaría de Galicia

Centro Superior de Hostalaría de Galicia

Estrada Santiago - Noia Km1
15896 A Barcia - Santiago de Compostela. A Coruña.
Tel: +34 981 542 519 | Fax: + 34 981 542 590

ver máis
Área de estudos e investigación

Área de estudos e investigación

Difusión das operacións e actividades estatísticas oficias en materia turística

Oficinas de turismo

Oficinas de turismo

Mapa cos puntos de información turística

Compárteme en...
Xunta de Galicia Turismo de Galicia

© 2013 Turismo de Galicia | Todos os dereitos reservados
Política de privacidade | Contacto | Accesibilidade

Arriba