• Turismo de Galicia [+]
  • Enderezo: Estrada Santiago - Noia km 3. A Barcia - 15897 Santiago de Compostela. A Coruña.
  • Teléfono: 981 546 358
  • Dirección Turismo de Galicia [+]
  • Xerencia [+]
  • Secretaria de Coordinación Económica e Administrativa [+]
   • Área de Xestión Económica e Orzamentaria:
   • Área de Contratación:
   • Área de Apoio Xurídico e Lexislativo:
   • Área de Recursos Humanos:
    • Teléfono: 981 546 360
    • Fax: 981 546 371
   • Área de Obras e Mantemento:
  • Dirección de Competitividade [+]
   • Director: José Luis Maestro Castiñeiras
   • Teléfono: 981 546 353
   • Correo-e: jose.luis.maestro.castineiras@xunta.gal
   • Área de Inspección Turística:
   • Área de Fomento e Desenvolvemento Empresarial:
   • Área de Calidade de Proxectos Europeos:
   • Área de Estudos e Investigación:
    • Xefe de Área: Jaime Leirós Alonso de Velasco
    • Enderezo: Estrada Santiago - Noia km 3. A Barcia - 15897 Santiago de Compostela. A Coruña.
    • Teléfono:  881 995 429
    • Fax: 981 542 659
    • Correo-e: estudos.turismo@xunta.gal
  • Dirección de Promoción [+]
   • Directora: Mª Carmen Pita Urgoiti
   • Enderezo: Estrada Santiago - Noia km 3. A Barcia - 15897 Santiago de Compostela. A Coruña.
   • Teléfono Centro de Información e Reservas: +34 981 542 500
   • Fax: +34 881 995 323
   • Área de Produtos:
    • Xefa da Área:
    • Teléfono: 981 542 500
    • Fax: 881 995 323
   • Área de Proxectos e Accións Promocionais:
    • Xefe da Área:
    • Teléfono: 981 542 500
    • Fax: 881 995 323
   • Área de Documentación e Información Turística:
    • Xefe da Área:
    • Teléfono: 981 542 500
    • Fax: 881 995 323
   • Área de Comunicación:
    • Xefa da Área:
    • Teléfono: 981 542 500
    • Fax: 881 995 323
   • Área de Imaxe e Xestión de Marca:
    • Xefe da Área:
    • Teléfono: 981 542 500
    • Fax: 881 995 323
   • Área de Innovación Turística:
    • Xefe da Área:
    • Teléfono: 981 542 500
    • Fax: 881 995 323
   • Área de Feiras:
    • Xefe da Área:
    • Teléfono: 981 542 500
    • Fax: 881 995 323
  • Dirección de Profesionalización [+]
   • Área do Centro Superior de Hostalaría de Galicia (CSHG):
    • Enderezo:Estrada Santiago - Noia km 3. A Barcia - 15897 Santiago de Compostela. A Coruña.
    • Teléfono Central CSHG: +34 981 542 519
    • Fax: +34 981 542 590
    • Correo-e:  cshg@xunta.gal
 • Áreas provinciais da Axencia [+]
  • Área Provincial de Turismo - A Coruña [+]
   • Enderezo: Vicente Ferrer, 2 - 15008
  • Área Provincial de Turismo - Lugo [+]
   • Enderezo: Ronda da Muralla, 70 - 27071
  • Área Provincial de Turismo - Ourense [+]
   • Enderezo: Curros Enríquez, 1-4º - 32003
  • Área Provincial de Turismo - Pontevedra [+]
   • Enderezo: Fernández Ladreda, 43 - 36003
 • S.A. de Xestión do Plan Xacobeo [+]
  • Enderezo: Estrada Santiago - Noia km 3. A Barcia - 15897 Santiago de Compostela. A Coruña.
  • Teléfono da central: +34 881 996 100
  • Fax: +34 881 996 262
  • Teléfono de información: 902 33 2010
  • Correo-e: xerencia.xacobeo@xunta.gal
 • Oficinas de turismo de Galicia [+]
  • A Coruña [+]
   • Oficina de turismo de Santiago de Compostela:
    • Enderezo: Rúa do Vilar, 30-32, baixo - 15705
    • Teléfono: +34 902 332 010 / 981 584 081
    • Fax: 981 576 586
    • Correo-e: ot.santiago@xunta.gal
   • Oficina de turismo de A Coruña:
   • Oficina de Turismo de Ferrol:
  • Lugo [+]
  • Ourense [+]
   • Oficina de turismo de Ourense:
  • Pontevedra [+]
   • Oficina de turismo de Pontevedra:
   • Oficina de turismo de Vigo:
  • Madrid [+]
   • Oficina de Turismo de Madrid:
    • Enderezo: Casado Del Alisal, 8 - 28014
    • Teléfono: 915 954 214
  • Argentina [+]
   • Oficina de turismo de Bos Aires:
    • Enderezo: Bartolomé Mitre 2550
Arriba