12 dec 2018

RESOLUCIÓN do 29 de novembro de 2018 pola que se dá publicidade ás bolsas concedidas ao abeiro da Resolución do 28 de xuño de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de bolsas para a realización de estudos no Centro Superior de Hostalería de Galicia e se procedeu á súa convocatoria para o curso 2018/19.

Arriba