Incorpóranse nesta sección todas aquelas obrigas de información económica, orzamentaria e patrimonial que recolle a normativa básica en materia de transparencia e que, a maiores, incorpora tamén a Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno e tamén aquelas outras que esta última sinala como obrigas específicas de información patrimonial, en materia de contratación pública, sobre concesión de servizos públicos, sobre convenios, sobre encomendas de xestión e encargos a medios propios e sobre subvencións.

Arriba
Axúdanos a mellorar!