A Sociedade Anónima de Xestión do Xacobeo está orientada á realización de actividades dirixidas á xestión dos servizos comúns da rede de albergues da Comunidade Autónoma de Galicia e do resto do seu patrimonio social, así como a coordinación de actuacións específicas relacionadas co Camiño de Santiago e a cultura xacobea, planificar, programar, propoñer e de ser caso executar, actuacións para a promoción e organización dos actos que se desenvolvan con motivo dos anos santos xacobeos.

Información Institucional e xurídica

Funcións (obxecto social),  estatutos da sociedade, organigrama, información sobre os integrantes do Consello de Administración e da retribución de altos cargos

Arriba