09 dec 2019

RESOLUCIÓN do 28 de novembro de 2019 pola que se regulan as bases para a concesión de quince bolsas de formación práctica en diversas áreas para os anos 2020 e 2021, e se procede á súa convocatoria (código de procedemento TU981A)

RESOLUCIÓN do 28 de novembro de 2019 pola que se regulan as bases para
a concesión de quince bolsas de formación práctica en diversas áreas para os
anos 2020 e 2021, e se procede á súa convocatoria (código de procedemento
TU981A).

DOCUMENTOS RELACIONADOS...

Arriba