27 xan 2020

ANUNCIO polo que se fan públicas as listas provisionais de admitidos e excluídos do proceso de selección para as bolsas de formación práctica en mercados emisores mediante a realización de prácticas de especialización en oficinas de turismo en mercados emisores durante o ano 2020 e procédese á súa publicación.

Arriba