26 mar 2020

ANUNCIO do órgano instrutor do proceso de concesión de bolsas de formación práctica en mercados emisores mediante a realización de prácticas de especialización en oficinas de turismo en mercados emisores durante os anos 2020 e 2021 polo que se fan públicas as puntuacións dos candidatos admitidos (TU981B)

Arriba