06 nov 2019

Anuncio do tribunal de selección polo que se fan públicas as cualificacións das persoas aspirantes que realizaron o primeiro exercicio do procedemento para a obtención ou ampliación a outros idiomas da habilitación de guías de turismo especializados de Galicia, e se lles convoca á proba de lingua galega

DOCUMENTOS RELACIONADOS...

Arriba