Desde o nivel do mar ata as súas máis altas montañas, que chegan a superar os 2.000 metros, Galicia ofrece unha gran diversidade de hábitats naturais.

Illas que agochan un sorprendente bosque de loureiros.

Carballeiras que  flotan sobre o río Miño.

Bidueirais nos que se refuxiaba o home lobo.

Aciñeirais que foxen das devesas mediterráneas e se cobren de mofos atlánticos.

Os faiais máis occidentais da cornixa cantábrica.

O bosque de teixos máis grande de Europa.

Arriba