Boletín nº 779
18/02/2019

O Camiño de Santiago e o Xacobeo 2021 promóvense na Feira Devotio en Italia, o país estranxeiro que move máis peregrinos

18/02/2019

Román Rodríguez coñece o traballo do Centro Superior de Hostalería de Galicia que cumpre 25 anos de traxectoria

18/02/2019

Nava Castro felicita ao CEIP de Rubiáns, en Vilagarcía de Arousa, polo seu proxecto educativo para divulgar o turismo aos nenos

18/02/2019

Galicia investirá 15,6M€ para que todos os itinerarios do Camiño de Santiago cheguen ao Xacobeo 21 nas mellores condicións

18/02/2019

A Xunta reúnese cos reitores das universidades galegas para involucralas na organización do Xacobeo de 2021

13/02/2019

A Xunta impulsa con 4 millóns de euros a modernización dos servizos de 550 establecementos turísticos de cara ao Xacobeo 2021

Se non visualiza correctamente este correo faga, por favor, click aquí.
18/02/2019

El Camino de Santiago y el Xacobeo 2021 se promocionan en la Feria Devotio en Italia, el país extranjero que mueve más peregrinos

18/02/2019

Román Rodríguez conoce el trabajo del Centro Superior de Hostelería de Galicia que cumple 25 años de trayectoria

18/02/2019

Nava Castro felicita al CEIP de Rubiáns, en Vilagarcía de Arousa, por su proyecto educativo para divulgar el turismo a los niños

18/02/2019

Galicia invertirá 15,6M€ para que todos los itinerarios del Camino de Santiago lleguen al Xacobeo 21 en las mejores condiciones

18/02/2019

La Xunta se reúne con los rectores de las universidades gallegas para involucrarlas en la organización del Xacobeo de 2021

13/02/2019

A Xunta impulsa con 4 millones de euros la modernización de los servicios de 550 establecimientos turísticos de cara al Xacobeo 2021

Si no visualiza correctamente este correo haga, por favor, click aquí.

Para calquera información con respecto ao boletín electrónico
de Turismo de Galicia: 012@xunta.gal
ou visite a páxina: www.turismo.gal

Se desexa darse de baixa do boletín, clique neste ligazón.

Para cualquier información con respecto al boletín electrónico
de Turismo de Galicia: 012@xunta.gal
o visite la páxina: www.turismo.gal

Si desea darse de baja del boletín, clique en este enlace.

   
Arriba