Boletín nº 771
10/12/2018

Román Rodríguez pide ao Goberno criterios comúns para poder harmonizar as regulacións autonómicas de alugueiro turístico

10/12/2018

Máis de 20 empresas galegas amosan o seu interese por entrar a formar parte da primeira ruta atlántica de turismo de mergullo

09/12/2018

Con ‘Nadal en Galicia’ Cultura e Turismo achega máis de medio centenar de propostas á oferta de actividades para estas festas

08/12/2018

A Xunta licita a redacción do Plan estratéxico do Xacobeo 2021 co obxectivo de facer unha celebración universal e participativa

08/12/2018

Galicia exhibe no Salón Náutico de París a súa oferta turística neste eido con instalacións recreativas de primeiro nivel

08/12/2018

Unha ducia de monumentos do Camiño Francés ilumínanse de azul para celebrar os seus 25 anos como Patrimonio Mundial

08/12/2018

Nava Castro presenta en Venecia o modelo galego de turismo sustentable que contribúe ao impulso das economías locais

Se non visualiza correctamente este correo faga, por favor, click aquí.
10/12/2018

Román Rodríguez pide al Gobierno criterios comunes para poder armonizar las regulaciones autonómicas de alquiler turístico

10/12/2018

Más de 20 empresas gallegas muestran su interés por entrar a formar parte de la primera ruta atlántica de turismo de buceo

09/12/2018

Con 'Nadal en Galicia’Cultura e Turismo acerca más de medio centenar de propuestas a la oferta de actividades para estas fiestas

08/12/2018

La Xunta licita la redacción del Plan estratégico del Xacobeo 2021 con el objetivo de hacer una celebración universal y participativa

08/12/2018

Galicia exhibe en el Salón Náutico de París su oferta turística en este ámbito con instalaciones recreativas de primer nivel

08/12/2018

Una decena de monumentos del Camino Francés se iluminan de azul para celebrar sus 25 años como Patrimonio Mundial

08/12/2018

Nava Castro presenta en Venecia el modelo gallego de turismo sostenible que contribuye al impulso de las economías locales

Si no visualiza correctamente este correo haga, por favor, click aquí.

Para calquera información con respecto ao boletín electrónico
de Turismo de Galicia: 012@xunta.gal
ou visite a páxina: www.turismo.gal

Se desexa darse de baixa do boletín, clique neste ligazón.

Para cualquier información con respecto al boletín electrónico
de Turismo de Galicia: 012@xunta.gal
o visite la páxina: www.turismo.gal

Si desea darse de baja del boletín, clique en este enlace.

   
Arriba