Boletín nº 728
13/02/2018

Xornalistas alemáns coñecen o Entroido e os xardíns da camelia nunha viaxe organizada por Turismo de Galicia

13/02/2018

Turismo de Galicia avanza na definición dun proxecto conxunto co norte de Portugal ao redor do Camiño de Santiago

13/02/2018

O Camiño de Santiago difúndese en Francia como unha ruta histórica viva da man do Instituto Cervantes de Burdeos

13/02/2018

O proxecto de sinalización e mellora do Camiño Portugués da Costa contará cun investimento de máis de 700.000 euros

13/02/2018

Cecilia Pereira será a comisaria do Xacobeo 2021

Se non visualiza correctamente este correo faga, por favor, click aquí.
13/02/2018

Periodistas alemanes conocen el Entroido y los jardines de la camelia en un viaje organizado por Turismo de Galicia

13/02/2018

Turismo de Galicia avanza en la definición de un proyecto conjunto con el norte de Portugal alrededor del Camino de Santiago

13/02/2018

El Camino de Santiago se difunde en Francia como una ruta histórica viva de la mano del Instituto Cervantes de Burdeos

13/02/2018

El proyecto de señalización y mejora del Camino Portugués de la Costa contará con una inversión de más de 700.000 euros

13/02/2018

Cecilia Pereira será la comisaria del Xacobeo 2021

Si no visualiza correctamente este correo haga, por favor, click aquí.

Para calquera información con respecto ao boletín electrónico
de Turismo de Galicia: 012@xunta.gal
ou visite a páxina: www.turismo.gal

Se desexa darse de baixa do boletín, clique neste ligazón.

Para cualquier información con respecto al boletín electrónico
de Turismo de Galicia: 012@xunta.gal
o visite la páxina: www.turismo.gal

Si desea darse de baja del boletín, clique en este enlace.

   
Arriba