22 ago 2018

Resolución do 21 de agosto de 2018, pola que se aproba a relación definitiva de admitidos e excluídos relativa á convocatoria para a contratación con carácter temporal dun/dunha xefe/a de Área de Feiras, posto adscrito á Axencia Turismo de Galicia con efectos do 1/01/2014 procedente do cadro de persoal da S.A. Xestión do Plan Xacobeo, na Área de Proxectos e Accións Promocionais na Dirección de Promoción da Axencia Turismo de Galicia

Arriba
Axúdanos a mellorar!