02 xul 2019

Resolución do 20 de xuño de 2019 pola que se dá publicidade aos premios concedidos ao abeiro da Resolución do 27 de decembro de 2018, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, dos Premios Galicia Parabéns e se procede á súa convocatoria para o ano 2019.

Arriba