16 xul 2019

Resolución pola que se aproba a relación provisional de admitidos e excluídos para a obtención ou ampliación a outros idiomas da habilitación de guías de turismo especializados de Galicia

O 27 de maio de 2019 publicouse no DOG a Resolución do 13 de maio de 2019 pola que se convocan os exames para a obtención ou ampliación a outros idiomas da habilitación de guías de turismo especializados de Galicia.

Arriba