20 ago 2019

Resolución pola que se aproba e se fai pública a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas para a obtención ou ampliación a outros idiomas da habilitación de guías de turismo especializados de Galicia.

Arriba