11 feb 2020

ANUNCIO polo que se fan públicas as listas definitivas de admitidos e excluídos do proceso de selección para as bolsas de formación práctica en mercados emisores mediante a realización de prácticas de especialización en oficinas de turismo en mercados emisores durante o ano 2020 e se convoca aos candidatos admitidos á realización das probas de coñecementos turísticos.

DOCUMENTOS RELACIONADOS...

Arriba