21 ago 2015

RESOLUCIÓN do 17 de xullo de 2015 pola que se regulan as bases para a concesión de bolsas de formación práctica en mercados emisores mediante realización de prácticas de especialización en oficinas de turismo en mercados emisores durante os anos 2015 e 2016 e se procede á súa convocatoria.

DOCUMENTOS RELACIONADOS...

Arriba