02 out 2018

ANUNCIO do órgano instrutor do procedemento de selección para as bolsas de formación práctica en mercados emisores para os anos 2018 e 2019 polo que se fan públicas as listaxes definitivas de admitidos e excluídos e se convoca aos candidatos admitidos á realización da proba de coñecementos turísticos

Arriba