Contacto de Información xeral:

 • Chamar o teléfono:
  • Desde Galicia: 012
  • Desde Fora de Galicia: 981 900 643 e 902 112 000
  • Desde o estranxeiro: 00 34 981 900 643 e 00 34 902 112 000
 • Correo electrónico: 012@xunta.gal


Contacto de Información del Camino de Santiago:

 • Teléfono: 902 332 010 // 00 34 981 572 004
 • Correo electrónico: xacobeoweb@xacobeo.org


Contacto da S.A. de Xestión do Plan Xacobeo

 • Estrada Santiago-Noia Km. 3 s/n  15897 Santiago de Compostela
 • Teléfono: 881 996100
 • Fax: 881 996262
 • Conselleira delegada[+]
 • Dirección[+]
  • Director: Ildefonso  De la Campa Montenegro
  • Correo electrónico: 
 • Área Xurídica e Contratación[+]
 • Área de Cultura Xacobea[+]
 • Área Técnica[+]
Arriba