17 xan 2017

RESOLUCIÓN do 30 de decembro do 2016 pola que se regulan as bases para a concesión de bolsas de formación práctica en diversas áreas da Axencia Turismo de Galicia durante os anos 2017-2018

RESOLUCIÓN do 30 de decembro do 2016 pola que se regulan as bases para a concesión de bolsas de formación práctica en diversas áreas da Axencia Turismo de Galicia durante os anos 2017-2018 e se procede á súa convocatoria.

Arriba