D. Román Rodríguez González

Presidente do Consello de Administración
Conselleiro de Cultura e Turísmo

Dona María Nava Castro Domínguez

Vicepresidenta do Consello de Administración
Directora da Axencia Turismo de Galicia

Dona Elena Barca Ramos

Secretaria do Consello de Administración
Xerente da Axencia de Turismo de Galicia

Dona Cecilia Pereira Marimón

Conselleira-Delegada
Comisaria do Xacobeo 2021

D. Anxo Manuel Lorenzo Suárez

Director Xeral de Políticas Culturais

Dona María Pastora Castro Piñeiroa

Subdirectora de Orzamentos da Consellería de Facenda

D. Lucas Martinón Torres

Director Xeral de Comunicación de Presidencia da Xunta de Galicia

D. Marcos Gómez Román

Xefe de Prensa do Gabinete de Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Publicas e Xustiza

Arriba