MONUMENTOS NATURAIS

Procúrase na declaración de Monumento Natural resaltar a rareza ou beleza dos espazos ou elementos da natureza (formacións xeolóxicas, sitios paleontolóxicos...).

Para evitar que se poña en perigo a conservación dos seus valores só se admitirán usos e actividades respectuosos con estes.

Este é o caso dos oito monumentos naturais no territorio galego: A Praia das Catedrais, Carballa da Rocha, Costa de Dexo, Fraga de Catasós, Pena Corneira, Souto da Retorta, Souto de Rozavales e o Pregamento xeolóxico de Campodola-Leixazós

Arriba