ZONAS HÚMIDAS (RAMSAR)

En 1971, na cidade iraniana de Ramsar (da que toma o nome), foi asinado un Convenio internacional para a conservación e o uso racional das zonas húmidas e os seus recursos.

No territorio galego están recoñecidas un total de cinco zonas: Complexo intermareal Umia - O Grove; A Lanzada, punta Carreirón e lagoa Bodeira; Rías de Ortigueira e Ladrido; Complexo das praias, lagoa e duna de Corrubedo; Lagoa e areal de Valdoviño; e a Ría do Eo.

Arriba