ESPAZOS NATURAIS

Todo canto poidas desexar: lagoas, ríos como o cristal, maxestosos saltos de agua no profundo dun bosque virxe e océanos cheos de vida. Falabamos do Paraíso?

Un Parque Nacional, o Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia; cinco Reservas da Biosfera; seis Parques Naturais tan variados que van desde o  Complexo Dunar de Corrubedo e Lagoas de Carregal e Vixán, unha zona húmida ao pé do mar, ata a O Invernadeiro a 1.500 m de altitude; máis de 50 espazos encadrados na Rede Natura 2000 e numerosas Zonas de Especial Protección de Aves (ZEPA) repartidas pola xeografía galega, dan unha idea do que ofrece a natureza en Galicia.

Arriba