ESPAZOS NATURAIS

Todo canto poidas desexar: lagoas, ríos como o cristal, maxestosos saltos de agua no profundo dun bosque virxe e océanos cheos de vida. Falabamos do Paraíso?

Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia

Aquí está a mellor praia do mundo. E non o dicimos nós, dío o xornal The Guardian...

LIC - Rede Natura 2000

Para asegurar a conservación de diferentes espazos debido ao seu interese natural, cultural,científico, educativo ou paisaxístico estes poden ser declarados Zona de Especial Protección dos Valores Naturais (ZEPVN).

.

Parques Naturais

Neste momento Galicia ten declarados seis parques naturais: Fragas do Eume, Corrubedo e lagoas de Carregal e Vixán, na provincia da Coruña; O Invernadeiro, Serra da Enciña da Lastra e Baixa Limia-Serra do Xurés na provincia de Ourense; e Monte Aloia, en Pontevedra.

Paisaxes Protexidas

Desde a aparición desta figura de protección son dúas as paisaxes que, alén dos valores citados, presentan unha relación harmoniosa entre o ser humano e o medio natural: os Penedos de Pasarela e Traba xunto co Val do río Navea.

Monumentos naturais

8 monumentos naturais temos no territorio galego: A Praia das Catedrais, Carballa da Rocha, Costa de Dexo, Fraga de Catasós, Pena Corneira, Souto da Retorta, Souto de Rozavales e o Pregamento xeolóxico de Campodola-Leixazós.

Zonas húmidas RAMSAR

No territorio galego están recoñecidas un total de cinco zonas: Complexo intermareal Umia - O Grove; A Lanzada, punta Carreirón e lagoa Bodeira; Rías de Ortigueira e Ladrido; Complexo das praias, lagoa e duna de Corrubedo; Lagoa e areal de Valdoviño; e a Ría do Eo.

Zona de especial protección de aves ZEPA

As ZEPA distribúense tanto ao longo da costa como en zonas de montaña. Nestes espazos, xunto con moitas outras áreas de turismo ornitolóxico por todo o noso territorio, son puntos de encontro dos afeccionados ao avistamento de aves.

.

Reservas da Biosfera

Goza Galicia dun total de seis espazos recoñecidos polo programa Home e Biosfera (MAB) da UNESCO que promove o desenvolvemento sostible baseado na mellora da relación do ser humano co seu contorno.

Sitio natural de interese turístico

Lugares con especial atractivo para as persoas que percorren a nosa xeografía na procura dos valores paisaxísticos e naturais.

Outros espazos naturais

Galicia atesoura unha ampla e variada riqueza de paisaxes debido, entre outras razóns, ás diferenzas climáticas, contrastes bioxeográficos, disparidade poboacional e de relación entre os habitantes e o seu contorno.

Fervenzas

Invitámosche a mergullarte nas fervenzas de Galicia, un poema sensorial de extraordinaria beleza

Un Parque Nacional, o Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia; cinco Reservas da Biosfera; seis Parques Naturais tan variados que van desde o  Complexo Dunar de Corrubedo e Lagoas de Carregal e Vixán, unha zona húmida ao pé do mar, ata a O Invernadeiro a 1.500 m de altitude; máis de 50 espazos encadrados na Rede Natura 2000 e numerosas Zonas de Especial Protección de Aves (ZEPA) repartidas pola xeografía galega, dan unha idea do que ofrece a natureza en Galicia.

Arriba