FILTROS

We show a total of 19539 sightings found.

Podiceps cristatus

Council: POIO
Coment:
1 ex. na ensenada da Seca a primeira hora da mañá.
Birdwatcher: Vítor Xosé Cabaleiro Barroso, Vítor Xosé Cabaleiro Barroso

Podiceps nigricollis

Council: POIO
Coment:
8 ex. na ensenada da Seca a primeira hora da mañá.
Birdwatcher: Vítor Xosé Cabaleiro Barroso, Vítor Xosé Cabaleiro Barroso

Pyrrhocorax pyrrhocorax

Council: MONDOÑEDO
Coment:
13 exemplares nun prado, en Soutoxuane.
Birdwatcher: Luís Javier Cantil Rodríguez

Fringilla montifringilla

Council: CASTRELO DE MIÑO
Coment:
Aprox. 50 en campos na beira do encoro en Vide de Miño, e aprox. 25 en campos cerca das casas en Prado, en ambos casos maioritario en bandos mixtos con pimpín común.
Birdwatcher: Jorge Mouriño

Calidris alba

Council: ARES
Coment:
Censados 32 ex. no sector occidental da praia de Ares.
Birdwatcher: Xabier Prieto Espiñeira

Aix galericulata

Council: PADRÓN
Coment:
2 ejemplares en el rio Sar a su paso por Padrón.
Birdwatcher: Marian García

Fringilla montifringilla

Council: CABANAS
Coment:
Observado alomenos un exemplar (tipo fémea) integrado en grupo de 40 F. coelebs na alameda de Cabanas.
Birdwatcher: Xabier Prieto Espiñeira

Charadrius hiaticula

Council: ARES
Coment:
Censados 17 ex. no sector occidental da praia de Ares.
Birdwatcher: Xabier Prieto Espiñeira

Haematopus ostralegus

Council: ARES
Coment:
Censados 29 ex. no sector occidental da praia de Ares.
Birdwatcher: Xabier Prieto Espiñeira

Rissa tridactyla

Council: NEDA
Coment:
1 ej. de 1er invierno en el fondo de la ría de Ferrol.
Birdwatcher: Juan Pita-Romero Caamaño
Máis eventos
Arriba