FILTROS

We show a total of 19788 sightings found.

Platalea leucorodia

Council: VALDOVIÑO
Coment:
Censados 7 ex. no intermareal da lagoa da Frouseira.
Birdwatcher: Xabier Prieto Espiñeira

Anas strepera

Council: VALDOVIÑO
Coment:
Censados 170 ex. na lagoa da Frouseira.
Birdwatcher: Xabier Prieto Espiñeira

Anas clypeata

Council: VALDOVIÑO
Coment:
Censados 12 ex. na lagoa da Frouseira.
Birdwatcher: Xabier Prieto Espiñeira

Aythya marila

Council: VALDOVIÑO
Coment:
Un ex. tipo femia na lagoa da Frouseira.
Birdwatcher: Xabier Prieto Espiñeira

Anas crecca

Council: VALDOVIÑO
Coment:
Censados 237 ex. na lagoa da Frouseira.
Birdwatcher: Xabier Prieto Espiñeira

Gallinula chloropus

Council: VALDOVIÑO
Coment:
Contados 11+ ex. na lagoa da Frouseira (todas no sector SE).
Birdwatcher: Xabier Prieto Espiñeira

Fulica atra

Council: VALDOVIÑO
Coment:
Censados 117 ex. na lagoa da Frouseira.
Birdwatcher: Xabier Prieto Espiñeira

Pluvialis squatarola

Council: VALDOVIÑO
Coment:
Censados 37 ex. no intermareal da lagoa da Frouseira.
Birdwatcher: Xabier Prieto Espiñeira

Phalacrocorax carbo

Council: VALDOVIÑO
Coment:
Censados 54 ex. na lagoa da Frouseira.
Birdwatcher: Xabier Prieto Espiñeira

Anas platyrhynchos

Council: VALDOVIÑO
Coment:
Censo completo de 564 ex. na lagoa da Frouseira. Conteo exacto.
Birdwatcher: Xabier Prieto Espiñeira
Máis eventos
Arriba