FILTROS

Amosámoslle un total de 19788 avistamentos atopados.

Platalea leucorodia

Concello: VALDOVIÑO
Comentario:
Censados 7 ex. no intermareal da lagoa da Frouseira.
Observador: Xabier Prieto Espiñeira

Anas strepera

Concello: VALDOVIÑO
Comentario:
Censados 170 ex. na lagoa da Frouseira.
Observador: Xabier Prieto Espiñeira

Anas clypeata

Concello: VALDOVIÑO
Comentario:
Censados 12 ex. na lagoa da Frouseira.
Observador: Xabier Prieto Espiñeira

Aythya marila

Concello: VALDOVIÑO
Comentario:
Un ex. tipo femia na lagoa da Frouseira.
Observador: Xabier Prieto Espiñeira

Anas crecca

Concello: VALDOVIÑO
Comentario:
Censados 237 ex. na lagoa da Frouseira.
Observador: Xabier Prieto Espiñeira

Gallinula chloropus

Concello: VALDOVIÑO
Comentario:
Contados 11+ ex. na lagoa da Frouseira (todas no sector SE).
Observador: Xabier Prieto Espiñeira

Fulica atra

Concello: VALDOVIÑO
Comentario:
Censados 117 ex. na lagoa da Frouseira.
Observador: Xabier Prieto Espiñeira

Pluvialis squatarola

Concello: VALDOVIÑO
Comentario:
Censados 37 ex. no intermareal da lagoa da Frouseira.
Observador: Xabier Prieto Espiñeira

Phalacrocorax carbo

Concello: VALDOVIÑO
Comentario:
Censados 54 ex. na lagoa da Frouseira.
Observador: Xabier Prieto Espiñeira

Anas platyrhynchos

Concello: VALDOVIÑO
Comentario:
Censo completo de 564 ex. na lagoa da Frouseira. Conteo exacto.
Observador: Xabier Prieto Espiñeira
Máis eventos
Arriba