Pretende, ante todo, o establecemento de instrumentos estables de cooperación en materia turística e de xestión dos recursos naturais entre os actores políticos e sociais en cada un dos territorios do proxecto, así como o establecemento de lazos informais perdurables entre os actores que participan

Loci Iacobi

O Camiño de Santiago de Compostela e as súas rutas supoñen un motor de desenvolvemento turístico e, polo tanto, económico, dos territorios polos que discorre. A maior difusión do mesmo pode supor unha forma de dinamización turística para unha área xeográfica importante do Espazo SUDOE. Tendo en conta todo isto, o proxecto LOCI IACOBI proponse a investigación, promoción e dinamización turística e cultural vinculada ao Camiño de Santiago nos territorios socios do proxecto como itinerario cultural de alto valor histórico.

LOCI IACOBI pretende, ante todo, o establecemento de instrumentos estables de cooperación en materia turística e de xestión dos recursos naturais entre os actores políticos e sociais en cada un dos territorios do proxecto, así como o establecemento de lazos informais perdurables entre os actores que participan. Desta forma, e grazas á cooperación transnacional, incrementarase a masa crítica territorial e aproveitaranse as sinerxías existentes entre os territorios. A promoción do Camiño de Santiago e a investigación sobre o mesmo proposta no proxecto persegue a creación dunha marca de identidade nos territorios socios a través dunha serie de actividades tales como a celebración de concertos musicais e exposicións nos territorios participantes, a reconstrución virtual de determinados monumentos existentes no Camiño, a creación de dous centros de estudos xacobeos e un albergue para peregrinos ou a organización dun congreso internacional sobre o fenómeno das peregrinacións e a súa expresión no Espazo SUDOE. Todo iso contribuirá á dinamización turística dos territorios socios supondo un motor de desenvolvemento para o SUDOE.

Os produtos que expón este proxecto son:

  • Elaboración dunha investigación sobre o Camiño na zona sur de Portugal.
  • Reconstrución virtual do conxunto catedralicio de Lle Puy.
  • Reconstrución virtual da Catedral de Santiago de Compostela.
  • Elaboración de elementos de sinalización para os tramos do Camiño identificados (Santiago do Cacém e Lle Puy) co obxectivo de que sexan accesibles.
  • Creación de dous centros de estudos xacobeos e un albergue para peregrinos.
  • Realización dunha exposición itinerante sobre peregrinacións e festas populares relacionadas co Camiño de Santiago e elaboración do catálogo da mesma.
  • Organización dun congreso internacional sobre o fenómeno das peregrinacións e a súa expresión no espazo SUDOE e realización dun libro cos relatorios do mesmo.
  • Celebración de tres seminarios temáticos de transferencia de coñecemento e información nos territorios socios do proxecto.
  • Elaboración dun documento de boas prácticas resultado dos seminarios de intercambio celebrados.

LIGAZÓNS RELACIONADAS...

Arriba