18 Oct 2021

CURSO " ACHEGAMENTO Á LINGUA DE SIGNOS E ÁS PERSOAS XORDAS II"

Pechado

 "ACHEGAMENTO Á LINGUA DE SIGNOS E ÁS PERSOAS XORDAS II"

 Para solicitar praza: PIQUE AQUÍ ( Do 1 ao 10  de outubro)

 

Programa

 

Dentro do Plan de Formación de Turismo de Galicia 2021, inclúese a Formación en Lingua de signos e comunicación con persoas xordas, a través de 2 cursos, co obxetivo de ampliar coñecementos e mellorar a cualificación profesional das persoas que traballan no sector turístico galego, mellorar a atención e a comunicación coas persoas xordas e xordocegas no ámbito do turismo en Galicia e favorecer unha sociedade máis inclusiva.


DATA: Do 18 de outubro ao 22 de novembro de 2021.

HORARIO: Os luns e mércores de 11.00 a 13:00 con clases presenciais a través de aula virtual

Nº PRAZAS: 14

CONTIDOS:

O curso ten unha duración de 20 horas, e combinará formación teórica e práctica, achegando ás persoas participantes non só á lingua de signos, senón tamén á realidade social e cultural da comunidade xorda.

    •    Nocións de gramática da Lingua de Signos Español
    •    Contorna natural, cidades e vilas. Toponimia de Galicia.
    •    Vida social: actividades de lecer e afeccións.
    •    Cultura de Galicia: gastronomía, artesanía, festas de interese…
    •    Patrimonio de Galicia e o Camiño de Santiago.
    •    O sector turístico galego e a atención ás persoas xordas.


METODOLOXÍA:
Curso telepresencial con clases en directo nas que os docentes realizarán as explicacións dos contidos teóricos e prácticos, resolverán as dúbidas do alumnado e se realizarán actividades prácticas de carácter individual e grupal. O alumnado do curso terá á súa disposición material audiovisual de repaso e práctica.

DESTINATARIOS: Persoal do sector turístico de Galicia que desexe mellorar os seus coñecementos  sobre a comunidade xorda e a lingua de signos e adquirir destrezas comunicativas que faciliten a atención ás persoas xordas e xordocegas no ámbito do sector turístico.

REQUISITOS:
Estar a traballar  (empregado/autónomo) ou en situación de desemprego ou  ERTE debido á  crise da  COVID-19  no sector turístico de Galicia.

REQUISITOS  TECNOLÓXICOS:
Dispoñer dun dispositivo informático con cámara e micrófono (ordenador ou tableta).
Dispoñer de conexión a internet.
Conectarse ás clases coa cámara acendida para que os docentes podan realizar o seguimento e avaliación dos coñecementos prácticos adquiridos.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
O alumnado do curso deberá asistir a un mínimo do 80% das sesións para obter o certificado. A avaliación dos coñecementos teóricos adquiridos realizarase mediante unha proba tipo test e os coñecementos prácticos mediante a avaliación continua dos exercicios prácticos propostos polos docentes e realizados ao longo do curso, tendo que superar ambas partes para obter certificado.

CERTIFICADO:
Obterán certificado de participación expedido por Turismo de Galicia  de 20 horas os que superen o curso de acordo aos criteros de avaliación.

PREZO DO CURSO:

O curso é gratuíto, financiado por Turismo de Galicia.
 
INSCRICIÓN:
Para solicitar praza: PIQUE AQUÍ ( ate o 10  de outubro)
Máis información:  formacion.turismo@xunta.gal

 

Arriba