A Fundación Starlight, unha entidad de ámbito internacional vinculada ao Instituto Astrofísico de Canarias, creou un sistema de certificación, mediante o cal son acreditados aqueles espazos que posúen unha excelente calidade de ceo e que representan un exemplo de protección e conservación. Son escenarios que incorporan a observación do firmamento como parte do seu patrimonio natural, paisaxístico, cultural ou científico e fomentan á súa vez o turismo de observación das estrelas. Este sistema de certificación está apoiado pola UNESCO, a Organización Mundial do Turismo (UNWTO) e a Unión Astronómica Internacional (IAU). Os Destinos Turísticos Starlight son lugares visitables que gozan de excelentes calidades para a contemplación dos ceos estrelados e que, ao estaren protexidos da contaminación luminosa, son especialmente aptos para desenvolver neles actividades turísticas baseadas nese recurso natural.

Destino turístico Starlight Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia
O Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia está situado nas Rías Baixas e está composto de catro arquipélagos: Cortegada e Sálvora na ría de Arousa, Ons fronte á ría de Pontevedra e Cíes fechando a ría de Vigo. As espectaculares noites das illas, permiten unha contemplación inmellorable do ceo estrelado. Por outra parte, grazas á súa riqueza (tanto faunística como vexetal) e á espectacularidade das súas paisaxes, estas illas constitúen un patrimonio, cultural e natural único no litoral español. O destino Starlight acolle actividades nos seus Centros de Interpretación relacionadas coa observación e protección do ceo nocturno, con dúas estacións que miden o seu brillo, ademais de accións sobre o terreo nas illas.

Destino turístico Starlight Trevinca 
A contemplación das chuvias de estrellas das Perseidas (agosto) e das Xemínidas (decembre); a marcha nocturna “Entre Lobos e Estrelas“ (coincidindo coa lúa chea de setembro); as xornadas de “AstroTrevinca” (outubro) choco-anoiteceres e conciertos musicais “Nanas para Trevinca” desde o Miradoiro Estelar do Rañadoiro constitúen as principais actividades organizadas baixo o paraugas do Destino Turístico Starlight.
O verdadero eixe sobre o que vertebra o Destino Turístico Starlight Trevinca, é a Vía Láctea e o Camiño das Estrelas. O Destino Turístico Starlight é un espacio triangular limitado polos vértices da Tablilla das Lagoas, Pico Maluro e O Rañadoiro, dentro do Espazo Natural Protexido de Pena Trevinca, declarado zona ZEC e ZEPA, no concello da Veiga, colindando co Parque Natural de Sanabria . Trevinca goza de excelentes calidades para a contemplación ds ceos estrelados por estar afastado dos grandes núcleos de poboación e pola súa altitude.

DOCUMENTOS RELACIONADOS...

Arriba