Sylvia atricapilla

  • galego Papuxa das amoras
  • castellano Curruca capirotada
  • english Eurasian Blackcap
Arriba