MARINA PUNTA LAGOA

Instalacións náuticas
2041
No Camiño de Santiago

Localización

Parroquia: Teis (San Salvador)

Rúa: Baixada á Lagoa s/n

36207  Vigo - Pontevedra

Coordenadas:
42º 15' 24.8" N - 8º 42' 23.5" W
+34 986 347 305
+34 651 007 906
+34 986 262 133

Camiños de Santiago

Camiño Portugués

Navegación

Unha vez en terra: A batalla de Rande e o mito dos tesouros afundidos cos seus galeóns agárdannos no Museo do Mar.
O lugar que ocupa Vigo dentro da ría reúne as mellores condicións para albergar un porto que durante moitos anos permaneceu á cabeza en canto a descarga de peixe. Ata aquí chega o produto conxelado desde os catro extremos do Atlántico, dos caladoiros de Terranova, Gran Sol, Malvinas ou Namibia.
A cidade, que un día naceu como aldea de pescadores, converteuse na máis populosa de Galicia con sucesivos ensanches ganados ao mar. Barrios como O Berbés ou Bouzas conservan o sabor mariñeiro ao carón dos grandes peiraos comerciais e de transatlánticos.
Vigo goza do sol nas praias de Samil e Canido. A singradura na ría ten como principal horizonte ás illas Cíes, a xoia do Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia, desde onde se pode gozar de fermosas postas de sol.
A maior cidade de Galicia ofrécenos máis dun excelente miradoiro, sen saír do centro: o parque do Castro é un bo lugar.
Aproximación de noite: Procederemos de igual forma teniendo en cuenta el balizamiento:
Viniendo del S navegaremos en demanda de la luz del faro de las islas Cíes (GpD(2)B 8s 187m 22M) y la del cabo Silleiro (GpD(2+1)B 15s 82m 24M). Cuando tengamos esta última por estribor navegaremos hasta pasar entre la baliza del islote Boeiro (GpD(2)R 8s 23m 5M) y la cardinal W (GpCt(9)B 15s 5M) de los islotes de Las Serralleiras. Situados navegaremos siguiendo la enfilación 069º del cabo Stay (ant IsoB 2s 18m 18M y post a 660 m de la ant OcB 4 50m 18M) hasta estar en la oposición de la luz de punta Lameda (GpD(2)V 8s 29m 5M) y cabo Vicos (GpD(3)R 9s 94m 10M). Situados, navegaremos al 040º en demanda de la luz del bajo Tofiño (GpD(4)V 14s 11m 5M) y la de piedra Borneira (GpD(2)R 7s 13m 7M) hasta obtener por la amura de estribor la luz del faro de la Ermita de nuestra Señora de la Guía (GpOc(2+1)B 20s 37m 15M). Navegaremos entonces hacia ella hasta tener justo por la proa la luz (CtV 1s 2M) del dique de Marina Punta Lagoa, dejando por el costado de estribor todas las del puerto comercial y pesquero de Vigo.
Aproximación de día: Marina Punta Lagoa se encuentra al pie del Monte da Guía, al N de la ensenada de Vigo, donde acaban las instalaciones portuarias del puerto comercial de Vigo.
Para arribar a puerto entraremos a la ría por el canal S, el principal, siguiendo el rumbo marcado por la enfilación luminosa de cabo Stay, y después de haber superado la oposición punta Lameda – cabo Vicos arrumbaremos al 041º que nos marca la enfilación de la torre-baliza Borneira (al S del cabo Balea) con la torre de la playa Rodeira y el monte-faro Domaio. Una vez tengamos la isla de Toralla al través de estribor arrumbaremos para dejar la baliza del bajo Tofiño por estribor, momento en el cual ya tendremos a vista las instalaciones del puerto comercial de Vigo. Al final de las mismas, bajo el Monte da Guía, se encuentra Marina Punta Lagoa.

Características

Anchura bocana (m): 20
Calado bocana (m): 4.5
Calado dársena (m): 3.5
Nº de amarres fixos: 332
Grúa (tn): 5
Máxima eslora recomendada (m): 36
Pórtico elevador (tn): 110
Nº de amarres transeuntes: 10

Cartas náuticas

SHOM: 7595
Admiralty: 2548,1757
I.H.M.: 416,416B,4165

Servizos das instalacións

Acceso minusválidos
Acceso restrinxido a pantaláns
Alugamento de embarcacións
Aparcadoiro
Auga en amarre
Club de vela
Combustible Sen Chumbo
Duchas e WC
Información meteorolóxica
Lavandería
Luz en amarre
Pagamento con tarxeta
Posibilidade de invernada
Servicio Marpol
Taller mecánico
Tenda de efectos navais
Varadoiro pnas. embarcacións
Vixilancia
Xeo
Zona Wifi
Actividades e deportes Instalacións náuticas Instal. náutico deportivas.Marítima
Arriba