Turismo Accesible

A accesibilidade constitúe un elemento de mellora da competitividade, posto que incorpora un importante segmento de novos turistas, tendo en conta que o 9% da poboación mundial ten algunha discapacidade. A integración da accesibilidade no sector turístico incrementa a calidade da oferta, xa que  as  melloras  de  accesibilidade  nas  infraestruturas  levan  consigo  a optimización  do  confort  para  todas as persoas.

Arriba