CATEDRAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Relixioso
2101
No Camiño de Santiago

Localización

Praza do Obradoiro, s/n

15705  Santiago de Compostela - A Coruña

Coordenadas:
42º 52' 50.3" N - 8º 32' 42.9" W
+34 981 583 548
+34 981 563 366

DescriciónNo s. IX, o bispo Teodomiro de Iria Flavia identifica un templete romano como a tumba do Apóstolo Santiago. A raíz deste descubrimento o rei Alfonso II o Casto manda erixir un modesto templo en torno á devandita construción pagá. O aumento das peregrinacións e certa estabilidade tras os ataques árabes conducen a unha nova construción que se inicia no ano 1075, durante o reinado de Alfonso VI e baixo o enderezo arzobispal de Diego de Peláez. Iníciase así a construción da catedral románica que continúa durante o arcebispado de Diego Xelmírez e que xa non parará ata converterse no grande templo que hoxe podemos contemplar. A catedral está construída en cadeirado de granito con cubertas de laxes no mesmo material. Construción románica de planta de cruz latina, brazo lonxitudinal e transepto de tres naves, deambulatorio na cabeceira e tribuna que percorre todo o perímetro; capelas laterais que se dispoñen ordenadamente ao longo de todo o templo e posúen un espazo con individualidade propia, de época románica só se conservan algunhas do deambulatorio. Naves laterais cubertas con bóveda de aresta, nave central con bóveda de canón peraltada e suxeita por arcos faixóns e triforio con cuarto de canón. A fachada da Acibechería é neoclásica (Ventura Rodríguez e Lois Monteagudo). A fachada das Praterías é románica e paradigma da iconografía medieval. A Porta Santa, barroca (1611), só se abre os anos santos. A fachada do Obradorio (Fernando Casas e Novoa, 1738-1750) é unha combinación de pedra e vidro, destacando o grande ventanal do corpo central, dos maiores anteriores á Revolución Industrial. Declarada Monumento Histórico-Artístico en 1986.
Subrecursos asociados:
Capela da Corticela
Pórtico da Gloria
Fachada do Obradoiro

VISITA ÁS CUBERTAS:

1. - Introdución
As cubertas da Basílica Compostelana foron, -dende as orixes do edificio-, de granito e graduadas; ás que se podía acceder a través das torres da fachada medieval do Mestre Mateo. (Soamente a finais de o s. XVIII- comezos do XIX foi cuberta de tella; devolvéndoselle o seu carácter pétreo a mediados de o s. XX). Forma parte do belo e exemplar paradigmático templo románico, ao que os séculos foron revestindo dunha excepcional roupaxe gótica, renacentista e, de modo especial, barroco.
Subir ás cubertas do Santuario Xacobeo é ter acceso a un lugar privilexiado dende o cal se poida rematar a visión da Basílica, e, ao mesmo tempo, contemplar Compostela: as súas orixes, evolución e crecemento, así como o amplo panorama da bisbarra que a rodea, do que forman parte as históricas montañas, cheas de tradicións jacobeas e da peregrinación.
Di Aymerico Picaut, no Codex Calixtinus, que o que estea melancólico, se sobe ao alto, baixará alegre.
Miradoiro excelente, -que desborda os sentidos co desfrute de tanta beleza-, serve tamén para introducir o visitante á reflexión dos feitos históricos e artísticos, dende a Tumba do Apóstolo Santiago o Maior.

2. - Proxecto
Durante os últimos anos, con múltiples experiencias acumuladas, foi tomando forma a posibilidade de ofrecer unha visita de xeito organizada.
O proxecto de apertura das cubertas ao público que o Cabido fixo, supón unha rehabilitación e conservación destes espazos: torres e cubertas, e, ao mesmo tempo, facilita o acceso e seguridade do grande público, co intento de regular de xeito conveniente esta demanda social, ofrecendo unha visita inolvidable.

2.1- Características da visita
As visitas serán guiadas, en grupos de 25 persoas como máximo.
Está prevista a atención a grupos moi numerosos como: congresos, convencións; e a todos aqueles casos puntuais para os que sexan necesarias respostas específicas. < br>
2.2. - Itinerario
O acceso farase dende o Pazo de Xelmírez (Obradoiro), para continuar a ascensión a través da Torre da Carraca, pasando sobre o Pórtico da Gloria e subindo os últimos tramos a través da Torre das Campás. De aí sairase á Cuberta, onde se realizará un percorrido perimetral, descendendo, finalmente, pola Torre da Carraca, con saída por Xelmírez.

2.3.- Contidos
Adecuaranse ás distintas tipoloxías de público e esixencias, segundo a súa idade e grao de formación.
Considérase a posibilidade da suba de nenos, baixo a responsabilidade dos pais ou acompañantes.

2.4. - Horario e venda de entradas
De martes a domingo, haberá visitas cada hora entre as 10:00 e 14:00, e as 16:00 e 20:00 horas.
Disporase dos medios necesarios para a reserva telefónica, así como para a atención e venda directa (no Pazo de Xelmírez).
Para maior información: Enderezo da Fundación Catedral de Santiago (Rúa do Vilar, nº 1, 1º izq.). Tel.: 881 557 945; e-mail: deac@catedraldesantiago.es.

2.5. - Precio
Entrada Xeral: 12 €. Reducida (estudantes, peregrinos e xubilados): 10 €.
Prevese organizar campañas especiais, en tempada baixa, destinadas a centros educativos e colectivos cidadáns.

2.6. - Oficina
Pazo de Xelmírez (Praza do Obradoiro).

Acceso

Núcleo urbano. Casco histórico.
Horarios e datas de apertura: Todos os días de 7 a 21 h. Todo o ano

Camiños de Santiago

Camiño de Fisterra-Muxía
Camiño de Inverno
Camiño do Norte
Camiño Francés
Camiño Inglés
Camiño Portugués
Camiño Portugués da costa
Camiño Primitivo
Ruta do Mar de Arousa e Ulla
Vía da Prata

Declaración

Ben de Interese Cultural
Arriba