Streptopelia turtur

  • galego Rula (brava)
  • castellano Tórtola europea
  • english European Turtle Dove
Arriba