Galicia vive un período excepcional na súa historia. Desde o ano 1981, o noso país conta cun parlamento e un goberno elixidos na pluralidade, que dispoñen de amplas competencias no marco do Estado español.

Galicia presenta unha maior especialización en actividades como a pesca e a acuicultura, a silvicultura e a industria da madeira, a fabricación de vehículos, as industrias extractivas, a enerxía eléctrica, o refino de petróleo e o sector do téxtil.

Os nosos avós viñeron do campo.

En 1900, só o 10% da poboación vivía nas cidades, hoxe somos case a metade os que habitamos nas grandes urbes.

Velaí o escenario da creatividade económica e cultural.

O tecido produtivo galego internacionalizouse mediante grandes multinacionais ao tempo que conta cun substrato de pequenas e medianas empresas con boa presenza no exterior.

Arriba
Axúdanos a mellorar!