Delichon urbicum

  • galego Andoriña de cu branco
  • castellano Avión común
  • english Common House Martin
Arriba