FILTROS

Amosámoslle un total de 12958 avistamentos atopados.

Aix galericulata

Concello: COSPEITO
Comentario:
Sigue 1 macho na Lagoa de Cospeito
Observador: Luís Javier Cantil Rodríguez

Anas clypeata

Concello: COSPEITO
Comentario:
Mínimo 18 exemplares na Lagoa de Cospeito
Observador: Luís Javier Cantil Rodríguez

Anas strepera

Concello: COSPEITO
Comentario:
12 exemplares na Lagoa de Cospeito
Observador: Luís Javier Cantil Rodríguez

Aythya fuligula

Concello: COSPEITO
Comentario:
4 exemplares na Lagoa de Cospeito
Observador: Luís Javier Cantil Rodríguez

Plegadis falcinellus

Concello: CASTRO DE REI
Comentario:
1 exemplar en voo en Matodoso
Observador: Luís Javier Cantil Rodríguez

Bubulcus ibis

Concello: CASTRO DE REI
Comentario:
8 exemplares nun campo en Matodoso
Observador: Luís Javier Cantil Rodríguez

Milvus milvus

Concello: PARADELA
Comentario:
3 ex. no Monte de Bidueiro en Castro de Rei de Lemos
Observador: Fernando Fernandez de Soto

Gavia immer

Concello: PORTO DO SON
Comentario:
4+1 ex. na praia de Basoñas
Observador: Vítor Xosé Cabaleiro Barroso

Gavia immer

Concello: RIBEIRA
Comentario:
2+1 ex. na Praia do Vilar (PN do complexo dunar de Corrubedo)
Observador: Vítor Xosé Cabaleiro Barroso, Vítor Xosé Cabaleiro Barroso, Vítor Xosé Cabaleiro Barroso, Vítor Xosé Cabaleiro Barroso

Gavia arctica

Concello: PORTO DO SON
Comentario:
4 ex. na praia de Basoñas
Observador: Vítor Xosé Cabaleiro Barroso
Máis eventos
Arriba